News & Promotion

THAI FASCINATION PROMO BY TG

 

Ticketing Date:   20MAR19-30APR19

Departure Date:  20MAR19-31OCT19

Last Departure Date: 31OCT19

NOT VALID FOR DEPARTURE FROM BANGKOK ON 05-7APR19,11-14APR19
ROUTING RBD PRICE (THB) VALIDITY
BKK-HONGKONG-BKK  

 

 

W

5,400  

1 MONTH

BKK-TAIPEI/KAOHSIUNG-BKK 8,400
BKK-MANILA-BKK 6,900
BKK-CHITOSE-BKK 14,500
BKK-NARITA/HANEDA/OSAKA/NAGOYA/FUKUOKA-BKK 12,500
BKK-SEOUL-BKK 11,800
BKK-PUSAN-BKK 11,800
BKK-BEIJING-BKK 10,500
BKK-SHANGHAI-BKK 10,500
BKK-ZHENGZHOU/CHANGSHA/CHONGQING-BKK 9,700
BKK-CHENGDU-BKK 7,500  

 

1 MONTH

 

BKK-GUANGZHOU-BKK 6,600
BKK-XIAMEN-BKK 7,200
BKK-KUNMING-BKK 5,800
BKK-KUALALUMPUR-BKK 4,900
BKK-PENANG-BKK 4,900
BKK-JAKATAR-BKK 8,200
BKK-DENPASAR-BKK 8,500
BKK-SINGAPORE-BKK 4,400
BKK-YANGON-BKK 4,600
BKK-MANDALAY-BKK 4,400
BKK-LUANGPRABANG-BKK 4,800
BKK-PHNOMPENH/VIENTIEN/SIEMREAP-BKK 4,600
BKK-HOCHIMINHCITY-BKK 4,200
BKK-HANOI-BKK 4,800
BKK-DELHI/MUMBAI-BKK 7,900
BKK-BANGALORE/HYDERABAD/MADRAS-BKK 8,500
BKK-DHAKA/KOLKATA-BKK 6,600
BKK-COLOMBO-BKK 6,700
BKK-KATHMANDU-BKK 8,100
BKK-KARACHI/LAHORE/ISLAMABAD-BKK 10,600
BKK-JAIPUR-BKK 10,000
BKK-LUCKNOW-BKK 10,600
BKK-DUBAI/MUSCAT-BKK 14,400
BKK-SYDNEY/BRISBANE/MELBOURNE-BKK 13,900
BKK-PERTH-BKK 13,500
BKK-AUCKLAND-BKK 20,300
BKK-LONDON-BKK 17,800
BKK-FRANKFURT/PARIS-BKK 18,200
BKK-ZURICH-BKK 19,000
BKK-MUNIC/VIENNA/BRUSSEL-BKK 17,800
BKK-ROME/MILAN-BKK 18,600
BKK-COPENHAGEN/STOCKHOLM/OSLO-BKK 19,800
BKK-MOSCOW-BKK 17,800

CONDITIONS:

1)All taxes are excluded.
2)Effective for Ticketing date on 20Mar19-14Apr19, Departing on 20Mar19-31Oct19.
3)Change  Flight/Date of travel will be charged THB.5,000.-