World Wide Air ticket

HELLO WINTER BY TG

 

Ticketing Date:   02DEC19-31JAN20
Departure Date:  02DEC19-31JUL20
Last Departure Date: 31JUL20

NOT VALID FOR DEPARTURE FROM BANGKOK ON 25DEC19-31DEC19,01-03JAN20,10-14APR20,01-05MAY20,03-06JUL20
ROUTING RBD PRICE (THB) VALIDITY
BKK-HONGKONG-BKK  

 

 

W

5,500  

1 MONTH

BKK-TAIPEI/KAOHSIUNG-BKK 8,800
BKK-MANILA-BKK 7,200
BKK-CHITOSE-BKK 15,400
BKK-NARITA/HANEDA/OSAKA/NAGOYA/FUKUOKA-BKK 13,200
BKK-SENDAI-BKK 13,200
BKK-SEOUL-BKK 12,200
BKK-PUSAN-BKK 12,200
BKK-BEIJING-BKK 10,900
BKK-SHANGHAI-BKK 10,900
BKK-ZHENGZHOU/CHANGSHA/CHONGQING-BKK 9,700
BKK-CHENGDU-BKK 7,700  

 

1 MONTH

 

BKK-GUANGZHOU-BKK 6,900
BKK-XIAMEN-BKK 7,500
BKK-KUNMING-BKK 6,000
BKK-KUALALUMPUR-BKK 5,000
BKK-PENANG-BKK 5,000
BKK-JAKATAR-BKK 8,500
BKK-DENPASAR-BKK 8,900
BKK-SINGAPORE-BKK 4,500
BKK-YANGON-BKK 4,700
BKK-MANDALAY-BKK 4,500
BKK-LUANGPRABANG-BKK 4,900
BKK-PHNOMPENH/VIENTIEN/SIEMREAP-BKK 4,900
BKK-HOCHIMINHCITY-BKK 4,300
BKK-HANOI-BKK 5,000
BKK-DELHI/MUMBAI-BKK 8,300
BKK-BANGALORE/HYDERABAD/MADRAS-BKK 8,900
BKK-DHAKA/KOLKATA-BKK 6,900
BKK-COLOMBO-BKK 7,000
BKK-KATHMANDU-BKK 8,500
BKK-KARACHI/LAHORE/ISLAMABAD-BKK 11,000
BKK-JAIPUR-BKK 10,300
BKK-LUCKNOW-BKK 11,000
BKK-DUBAI/MUSCAT-BKK 15,200
BKK-SYDNEY/BRISBANE/MELBOURNE-BKK 14,500
BKK-PERTH-BKK 14,000
BKK-AUCKLAND-BKK 21,300
BKK-LONDON-BKK 18,500
BKK-FRANKFURT/PARIS-BKK 19,000
BKK-ZURICH-BKK 19,800
BKK-MUNIC/VIENNA/BRUSSEL-BKK 19,000
BKK-ROME/MILAN-BKK 19,500
BKK-COPENHAGEN/STOCKHOLM/OSLO-BKK 20,700
BKK-MOSCOW-BKK 18,700

CONDITIONS:

1)All taxes are excluded.
2)Effective for Ticketing date on 02Dec19-31Jan20, Departing on 02Dec19-31Jul20.
3)Change  Flight/Date of travel will be charged THB.5,000.-